Digital tvilling

Hej alla.

Det är dags för ännu ett studiebesök och vi ska få veta mera om Digital tvilling.

Fredag 10 november kl 14.00

Plats: Norra entrén Universitetssjukhuset i Linköping

Vi besöker gruppen som forskar kring detta. Sedan flera år har de arbetat med att simulera mänskliga organ, ungefär som att lägga ett digitalt pussel av den mänskliga kroppen. I den kan forskarna exempelvis simulera effekten av olika typer av dieter.

De kan också undersöka hur olika läkemedel påverkar kroppen och vilket resultat det blir.

Den digitala tvillingen kan också användas vid akut stroke för att se sjukdomshistoria och för vägledning framåt för patienten.Nyfiken? Välkommen att följa med!
Hälsar styrelsen genom Rosmari

Anmälan senast 7 november till rosmari.v.karlsson@gmail.com

Läs hela artikeln här:

Digitala tvillingar testas i vården – LiU leder EU-projektet – Linköpings universitekringt