Vill du ställa upp som försöksperson? Några av
seniorjournalisterna nappade direkt på erbjudandet som
forskningsledaren och docenten Gunnar Cedersund (längst till höger på bilden ovan) och hans
team presenterade vid ”läkarkonferensen” på
Universitetssjukhuset i Linköping den 10 november. Nästa år
kommer 200 patienter att kunna testa hur olika läkemedel
påverkar deras kroppar genom att utnyttja en digital tvilling.
Denna sensationella metod ger sjukvården möjlighet att
prova ut den bästa medicinen just för dig. Individens egna
data kopplas ihop med en digital modell av kroppen och dess
organ. På detta sätt kan tekniken simulera hur ett läkemedel
påverkar kroppen och vilket resultat det kan få. Projektet
kallas STRAFI-AI för vilket LiU har fått 11 miljoner från EU-
kommissionen.
-Vi kan förklara och motivera olika behandlingar och detta
kommer medföra att människor blir mer benägna att ändra
sina levnadsvanor, ansåg Gunnar Cedersund. Den digitala
tvillingen följer patienten genom livet och kan alltså utnyttjas
för att förbättra diagnos och behandling.
I korthet utgörs dessa avancerade datormodeller av ” fyra m
för hälsa”, det vill säga mechanistic, multilevel,
multitimescale och multi species models. Forskargruppen
med Elin Nyman och William Lövfors visade hur de arbetar

med att ta fram en digital tvilling och intresset för deras
framgångar var stort. Konferensen avslutades med
journalistiskt eftersnack runt kaffebordet.