Styrelsen vald för perioden 2023-2024

Maria Waxegård, ordförande

maria.waxegard@telia.com

Sören Boström, kassör
Rose-Marie Karlsson, sekreterare
Anne Marie Dahlgren, suppleant

Börje Gavér, suppleant

Erik Söderberg, suppleant