Styrelsen vald för perioden 2022-2023

Tommy Gardebring, ordförande
tgardebring@gmail.com

Per Ek, kassör
per@personaleken.se

Marianne Odelius, sekreterare
marianne.odelius@gmail.com

Anne Marie Dahlgren, suppleant
annemarie.dahlgren@gmail.com

Maria Waxegård, suppleant

maria.waxegard@telia.com

Birgitta Hybinette, suppleant

birhyb@gmail.com