Seniorjournalisterna i Östergötland bildades 2016 och har idag 70 medlemmar

Tillsammans med andra regionala klubbar ingår vi i Svenska Journalistförbundets (SJF) Seniordistrikt. I distriktet finns även Allmänna klubben. De seniorer som av geografiska skäl inte är medlemmar i någon regional klubb kan tillhöra Allmänna klubben.

För att bli medlem krävs att du är medlem i SJF och har fyllt 60 år. Passiv medlem i SJF betalar 120 kronor per månad i medlemsavgift, varav 110 kronor går till SJF och 10 kronor till östgötaseniorerna.

I medlemskapet ingår rätt till presskort samt tidningen Journalisten.

Det är viktigt att kolla sina uppgifter och vid behov kontakta: medlemsregistret@sjf.se eller telefon 08-613 75 55 för rättelser. Kontakterna med styrelsen sker enklast via mejl till: tgardebring@gmail.com.