Verksamhetsberättelse 2017-2018

för Östergötlands journalistseniorer

Östergötlands journalistseniorer är en klubb i Svenska journalistförbundet. Klubbens verksamhet påbörjades 2016-04-18 vid ett konstituerande möte som leddes av SJF:s ordförande Jonas Nordling. Klubben har nu funnits i två år och detta är dess andra verksamhetsberättelse.

Aktiviteter under verksamhetsåret.

2017-04-26 avslutades klubbens första verksamhetsår samtidigt som det andra påbörjades. Det skedde på Linköpings fotbollsarena, hemmaplan för 2016 års svenska mästare Linköpings fotbollsklubb, LFC. Klubbdirektör Maria Hagström och tränaren Kim Björkegren berättade om framgångssagan som påbörjades i fotbollsföreningen Kenty 2001. Maria Hagström berättade att ett dussintal spelare som under olika perioder varit knutna till klubben fanns med i svenska damlandslagets OS-trupp 2016. Många av spelarna har flyttat till proffsliv utomlands efter guldsäsongen vilket inte hindrar att LFC med största sannolikhet kommer att vara ett topplag även i år. Det var en inställning som visade sig hålla fullt ut då det blev guld även 2017. Fotbollstemat fortsatte med att seniorklubbens medlemmar Kenneth Thapper och Magnus Höijer presenterade boken 100 år av glädje – om östgötafotbollen – som de varit redaktörer för.

2017-08-28 Höstsäsongen inleddes med ett besök i Norrköpings hamn en härlig sensommardag. För att understryka hamnens betydelse är adressen Oceangatan. Marknadschef Ola Hjärtström gjorde en folkbildande insats med att berätta om en verksamhet som är avgörande för många företag i regionen. Norrköpings hamn är nu inne i en omfattande modernisering där hamnanläggningar nära stadskärnan avvecklas och en koncentration sker till Händelö där kajerna ska förlängas med 600 meter och första spadtaget för en ny elektrifierad järnväg från hamnen till stambanan togs senare under hösten.

2017-09-13 blev en riktig höjdardag för Östergötlands journalistseniorer med ett besök på bomässan Vallastaden i Linköping. Här har det byggts ett tusental bostäder med blandade upplåtelseformer och varierad arkitektur och nya lösningar för områdets infrastruktur. Ett eldorado för den som ser blandstaden som den goda urbana lösningen. Facit över hur lyckat området blir kan vi nog inte få förrän om några decennier. Men spännande är det.

2017-10-16. Det var många seniorer (24 stycken) som ville träffa landshövding Elisabeth Nilsson i Sveriges äldsta bevarade profana byggnad med delar från 1100-talet, alltså Linköpings slott. Elisabeth Nilsson gav oss en aktuell redogörelse om länets hälsotillstånd. För oss, seniora journalister, var det uppbyggligt att höra att vår landshövding visar sig vara en samhällsintresserad mediekonsument av stora mått. Ledarsidorna i de norrbottniska tidningarna konsumerades noggrant redan i tidiga tonår. Och den östgötska pressen lusläses så fort tillfälle ges. Och visst är hon, i likhet med många av oss, bekymrad över tidningarnas tuffa marknad. Det var många ämnen som fick en belysning som t.ex. olika orters attraktivitet i förhållande till geografiskt läge och kommunikationer. Och på frågan om snabbtåg eller höghastighetståg genom Östergötland svarade hon: – Personligen tror jag att snabbtåg räcker, åtminstone om man ser det i ett östgötskt perspektiv och vill att tågen ska stanna i Linköping och Norrköping.

2017-11-01 gästade Artur Ringart Östergötlands seniorjournalister. Det skedde under avslappnade former på restaurang Durkslaget i Norrköping. Artur, som är känd från radio och TV, startade för några år sedan nyhetssajten News55 som vänder sig till oss över just 55. Den är kanske mest känd för att han lyckats knyta en rad välkända krönikörer till sidan. Det finns också fyra till fem journalister som skriver vanliga nyhetsartiklar åt sajten om sådant som vi seniormedborgare bör känna till. Artur berättade livfullt om satsningen men konstaterade också att den fortfarande går med förlust. Att han trots detta kan fortsätta att driva sajten beror på att han också arrangerar seniormässor runt om i Sverige i samarbete med de tre pensionärsorganisationerna. Mässorna går med bra vinst genom att utställarna får betala för en plats. Däremot är det gratis inträde för besökarna. Just den här dagen var Artur på en sådan seniormässa vid Idrottsparken i Norrköping (efter många år som sportreporter vägrar han kalla IFK:s hemmaarena något annat) och det var därför som vi lyckades locka honom till vår lilla träff. Ett 15-tal personer närvarande.

2017-12-05. Det blev en avspänd avslutning för 2017 års aktiviteter på klassiska Café 12:an i Norrköping. Samtalen kring bordet rörde sig en hel del till om förändringarna som sker inom NTM-koncernen, men också om bragdguld och SVT drama. Styrelsen kunde också berätta att vårens program börjar ta form och att det kommer att fastställas på styrelsemöte i januari.

2018-02-01 Under vårvintern pågick en för oss gamla murvlar angelägen fotoutställning på Arbetets
museum. Det
var 15 DN-fotografer som visade exempel på visuell journalistik där allt från små
vardagliga iakttagelser till de stora världshändelserna f
ick plats. I samband med invigningen 1 februari passade vi SJF-seniorer på att träffa DN:s redaktionschef Caspar Opitz under en timme. Caspar, som ursprungligen kommer från Linköping, berättade om DN:s framgångar under senare år tvärt emot trenden i en stor del av övriga Mediesverige.
Efter mötet fick de närvarande seniorerna en guidad tur på utställningen av de DN-fotografer som var på plats för invigningen.

2018-02-13. Östergötlands seniorjournalister fick en grundlig genomlysning av Saabs hälsotillstånd av Jan Germundsson från Saab Aerotech. Ambitionen med besöket vara att få veta vad 6000 anställda och ett tusental konsulter har för sig på Saab i Linköping. Och vi fick ökad kunskap om en verksamhet som startade med fokus på flygplanstillverkning 1937 efter ett samtal mellan Per-Albin Hansson och Marcus Wallenberg. Och vi fick veta att Saab i dag har totalt 15500 anställda. Jan Germundsson berättade målande om det förarlösa flygplanet Neuron som redan finns, ubåtstillverkning i Karlskrona och en provflygning där Gripen tankats med 100 procent biobränsle. Och vi fick veta mera om Saabs förhoppning att utveckla sitt samarbete med Boeing när det gäller utbildningsflygplanet TX. Det avgörs vid kommande halvårsskifte. När det gäller framtiden för Saab är det A och O att hitta kompetenta medarbetare och då gäller det att fånga upp unga i ganska tidig ålder, sade Jan Germundsson. I det sammanhanget underströk han att jämställdhet är avgörande för framgång och att Saab är en bit på väg. 30 procent i ledande befattningar är i dag kvinnor, men där tror jag att vi snart blir omsprungna av Indien, sa Jan Germundsson.

2018-03-15. Seniorsamling Café 12:an där ett tiotal medlemmar diskuterade dagsaktuella frågor och också gjorde ett stöduttalande för SJF-medlemmen Mikael Strand som med SJF:s stöd driver sina rättigheter om anställning på Norrköpings Tidningar i Arbetsdomstolen. Dom ska komma 2 maj.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex möten, 2017-05-04, 2017-08-15, 2017-09-20, 2017-10-30, 2018-01-11 och 2018-02-27.

Styrelsen för Östergötlands seniorjournalister i arpil 2018

Tommy Gardebring, Per Ek och Marianne Odelius

Suppleanter: Dick Kjedemar, Anne Marie Dahlgren och Birgitta Hybinette

Verksamhetsberättelse 2018-2019

för Östergötlands journalistseniorer Östergötlands journalistseniorer är en klubb i Svenska journalistförbundet. Klubbens verksamhet påbörjades 2016-04-18 vid ett konstituerande möte som leddes av SJF:s dåvarande ordförande Jonas Nordling. Klubben har nu funnits i tre år och detta är dess tredje verksamhetsberättelse. Vi starten var vi ett 70-tal medlemmar. I dag är vi 61. Medlemmar har valt att lämna förbundet med motiveringen att avgiften höjdes kraftigt vid senaste SJF-kongressen. Intresset för våra arrangemang ligger stadigt på mellan 10 och 20 medlemmar.

2018-04-18 Det blev ett vuxet och avspänt politiskt samtal när Östergötlands journalistseniorer mötte ledarskribenterna Widar Andersson, Folkbladet (S) och Hans Stigsson, Norrköpings Tidningar (M) inför 2018 års allmänna val. Visst fanns det tydliga politiska skiljelinjer dem emellan. Men de verkade tämligen överens om att risken med falska nyheter som kan påverka valet är tämligen marginellt och att det behöver byggas en höghastighetsjärnväg i Sverige. De hade svårt att hitta någon lokalpolitisk fråga som skulle kunna vålla politisk strid även om båda såg skolan som ett område där debatten lokalt borde vara mer intensiv. Vi fick också en god inblick i att det är tufft att vara ledarskribent i landsortspressen i dag. Ledarredaktionerna består av en person. Och vi kunde konstatera att både Widar Andersson och Hans Stigsson fyller sina sidor med egna texter.

2018-05-18 Seniorjournalisterna i Östergötland avslutade vårterminen vid Omberg. Det blev en intensiv dag som började med lunch i Stocklycke vandrarhem. Där fick vi stifta bekantskap med natur- och kulturguiden Lars Frölich som ledde oss ut i naturen och gav oss hisnande inblick i Ombergs flora och fauna väl kopplat till historia. Ett par timmar senare besöktes Mariadöttrarna vid Heliga hjärtas kloster. Syster Gertrud gav oss en rejäl inblick i klosterlivet och berättade, till vår tillfredsställelse, att tiden för lunchen var anpassad så att Mariadöttrarna i lugn och ro kunde lyssna på lunchekot. Aktiviteterna avslutades med att vi fick närvara vid den tidiga aftonbönen (vesper).

2018-09-11 En liten höststart utan program på anrika café 12:an i Norrköping.

2018-10-02 Ett tiotal seniorjournalister fick en nyttig genomgång av hur man med enkla medel klarar sig vid en kris av Norrköpings säkerhetschef Richard Tjernström . Norrköpings kommuns säkerhetsberedskap bygger på att det kan dröja upp till tre dygn innan beredskapen fungerar fullt ut och att man därför bör ha en beredskap för att klara den tiden på egen hand. Det handlar om så enkla saker som att se till att man har en radio som fungerar utan el, ett litet lager med mat, ett gasol- eller trangiakök med bränsle, batterilampor, varma kläder och filtar.

2018-11-14 Seniorjournalisterna i Östergötland vände sig till SMHI och professorn i klimatologi, Erik Kjellström, för att uppdatera sig om det senaste inom klimatforskningen. Publiken fick en pedagogisk genomgång av vad som händer med klimatet i framförallt de nordiska länderna. Jordens temperatur stiger med cirka 0,2 grader per årtionde men mera på nordliga och sydliga breddgrader som hos oss, och allra mest i Arktis. Klimatförändringen leder för oss till framförallt mildare vintrar med kortare snösäsong. Men enligt klimatmodellerna får vi också räkna med sjunkande grundvattennivåer trots större nederbördsmängder på grund av ökad avdunstning.

2018-12-11 Det blev en ohållbar situation att stanna kvar i Bangladesh. Att verka för det fria ordet och kvinnors rätt till egna liv innebar hot och trakasserier. Supriti Dhar tvingades lämna sitt hemland. Genom fristadsnätverket Icorn fick Supriti Dhar möjligheten att fortsätta sitt engagemang med Norrköping som bas. Hon berättade för oss om sina 21 år som journalist där hon arbetat för BBC i 19 år och att hon 2013 var med och startade en rörelse för kvinnors rättigheter som inte gillades av regimen. Engagemanget gjorde till slut hennes möjlighet att verka i Bangaldesh omöjligt. Sedan april 2018 är hon Norrköpingsbo och fristadsstipendiet gäller i två år. Supriti Dhar berättade om sin situation på Norrköpings stadsbibliotek. Bibliotekarie Sofia Larsson, som också är Supritis kontaktperson inom fristadsverksamheten, berättade om Icorn.

2019-01-17 Det blev ett lättsamt möte där allvarliga ämnen dryftades när seniorjournalisterna i Östergötland mötte biskop Martin Modéus i biskopsgården i Linköping. Biskop Martin inledde med en pedagogisk genomgång av Svenska kyrkans organisation (kan låta trist, men var faktiskt både underhållande och nyttigt). I den avspända atmosfären blev det bland annat samtal om kyrkans medlemsutveckling, tiggeri, den ibland hårda tonen i det offentliga samtalet, det globala klimatet,kyrkans koppling till vänster och höger i politiken och varför en biskop i Östergötland måste heta Martin (Modéus är Martin nummer tre i rad). Ovanpå detta blev det ”kyrkkaffe” av bästa modell både för troende och tvivlare.

2019-02-09 En god bit in i livet, det hade blivit millennieskifte, mötte konstnären, filmaren, författaren med mera Carl Johan De Geer en reslig svart man i en mataffär. Han heter Sydney Onayemi och kunde berätta att Carl Johans förfader Louis De Geer på 1600-talet ägde en slavstation i Ghana. Insikten ledde bland annat till Carl Johan De Geers utställning ”Släkten och slavarna” som under vintern 2018-2019 visas på Norrköpings konstmuseum. Östergötlands seniora journalister fick en visning av konstnären 9 februari 2019 och därmed ett litet annat perspektiv på den man som alltid hyllats som industrialismens fader, åtminstone i Finspång och Norrköping.

2019-02-27 För inte så länge sedan vägde filmrullarna många kilo och det krävdes mycket arbete för att ladda projektorn. I dag laddas filmerna till biografens maskinrum som en fil från nätet, öppnas med en kod och sedan är det bara att trycka på rätt knappar så strömmar bild och ljud mot besökarna i biosalongen. Östergötlands seniorjournalister fick 27 februari 2019 en titt bakom filmduken vid sitt besök på Norrköpings kommunägda biograf Cnema som tillika är ett utbildningscentrum för barn, ungdomar och filmmakare. Det var Cnemachefen Johan Karlsson som berättade om Cnemaprojektets olika verksamheter och fick svara på frågor från frågvisa murvlar; som att man fastställer filmutbudet fyra veckor i förväg, att biopubliken till stor del är mogna människor (typ seniorjournalister), att operan Carmen alltid drar fulla salonger och att man ännu inte visar föreställningar från nationalscenen Dramaten. (Bra förslag tyckte Johan).

2019-03-25 En knapp vecka innan det var dags för allsvensk premiär träffade Östergötlands journalistseniorer IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson på hemmaarenan Östgötaporten. Det hela blev tack vare Jens något mera än det som vi brukar kalla fotbollssnack. I stället för teknik och träning blev det ett samtal om ansvar och hantering av lag och individer mera ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Det blev också en del ekonomisnack som handlade och spelarförsäljningar och spelarköp i transferfönstren. Träffen avslutades med 90 minuter fotboll där IFK hade generalrepetition inför den allsvenska starten mot det norska topplaget Rosenborg.

2019-03-28 Seniorerna bjöds in till generalrepetition på Östgötateaterns föreställning av musikalen Rocky Horror Show.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex möten, 9/5, 28/8, 16/10, 20/11, 22/1 och 6/3.

Styrelsen för Östergötlands seniorjournalister i april 2019 Tommy Gardebring, Per Ek och Marianne Odelius Suppleanter: Maria Waxegård, Anne Marie Dahlgren och Birgitta Hybinette