Falsterbonäset och Kristianstad är två sydsvenska platser som inte är optimala positioner inför den höjning av havsvattennivåerna som kan förväntas på vårt klot.

Professor Sten Bergström, nyligen pensionerad från SMHI, gav Östergötlands seniora journalister absolut senaste nytt om klimatforskningen vid en träff 17 januari.

Det blev givetvis en del funderingar kring hur klimatskeptiker kan dra sina slutsatser när det finns satelliter som dag för dag kan mäta isutbredningen i Arktis och Antarktis, mätningar som tolkas av forskare från hela världen inom FN:s klimatpanel. Långa serier av temperaturmätningar visar också sambandet mellan mängden klimatgaser och temperaturhöjning.

Sten Bergström visade med illustrationer vad som pågår och hade mycket fokus på hur samhället måste förbereda sig för förändringar som inte går att stoppa även om utsläppen av klimatpåverkande gaser kan minskas.

Han har själv deltagit som expert vid planeringen av Ostlänken för att järnvägen ska klara sig i ett långt perspektiv där det blir vanligare med skyfall. Han berättade också att kommunerna tar ett allt större ansvar i sin planering där Slussen i Stockholm är ett exempel.

– Bygg gärna nära vatten, men se till att ha ordentliga marginaler. Planera för minst en meters höjning av havsvattnet inom de närmaste hundra åren.

Men det krävs säkert på sikt vallar för att klara de låga delarna av Kristianstad och andra låglänta platser och Falsterbonäsets framtid är högst osäker. Betydligt säkrare är det i norra Sverige där landhöjningen kommer att hålla havsvattnet på avstånd.

Femton seniora journalister fick efter mötet möjlighet att ventilera sina funderingar om klimatfrågorna med professorn.