Nästa sommar lär utomhusbassängerna i Strömmen i Inre hamnen i
Norrköping stänga redan under augusti månad på grund av risken för alger.
Däremot kommer yngel som tar sig igenom plastbotten att få växa till sig till
fiskar. Vid kraftiga regn kommer bassängerna med sitt ”levande vatten” att
stängas av för att inte av avloppsvatten ska tränga in.
Detta uppgav projektledaren Ola Brånäs, trea från höger, när han
presenterade det största omvandlingsprojektet i Norrköpings historia för
femton seniorjournalister den 15 september 2023. Från Pixeltrappan är det
nära till vattnet i kanalen, vars flöde på så sätt kan regleras, och där hade den
självlysande gruppen en god överblick över området som snart är
inflyttningsklart.
Men försäljningen av bostader har nästan stannat av och första etappen får
nog flyttas fram ett eller två år, enligt Brånäs. Ändå var han positiv efter tio år ”
vid masten” och ansåg att projektet tagit ”sjumilakliv” mot att komma i hamn
2030.
Av 28 tomter byggs det just nu på åtta tomter. Först måste emellertid den
cyanidindränkta jorden efter Eons hetvattencentral saneras innan man kan
börja bebygga området närmast Hamnbron. Där väntar den ståtliga
tegelbyggnaden Andreas kvarn på att göras om till kontorshotell. När
Varvsbron öppnade i somras sattes en ”milstolpe” och nu hoppas
projektledningen bara att en förening ska ta sig an den färdiga bastun.
Seniorjournalisterna avslutade strandhugget på forna Skeppsholmen med kaffe
med ”dopp” – bland annat Saltängsbullar – nära det plats där länge Café
Kastanjen låg.

.