Förutsättningarna för tidningsutgivning förändras snabbt. Inom några år får vi räkna med att den dagliga lokala papperstidningen upphör i sin nuvarande form och att även vi som läst tidningen i den formen sedan barnsben får finna oss i att acceptera den digitala varianten.

Östergötlands seniora journalister bjöd in sig till NTM-koncernens tidningshus i Norrköping 20 februari 2023 för att få en inblick i hur koncernledningen, som representerades av Nils Olauson, funderar kring journalistik och ekonomi. Nils, som har titeln affärsområdeschef redaktion för hela koncernen, underströk att han ser sig som journalist och att oberoende lokal journalistik är affärsidén för NTM-koncernen.

– Eftersom vi ägs av en stiftelse och att stiftelsens syfte är journalistik så är det meningen med vår verksamhet.

Men ekonomiska realiteter som minskande annonsintäkter, kraftigt ökande papperspriser och fallande upplagor för papperstidningen går inte att blunda för.

Sedan 2010-talet har tappet varit stort och det har skett omorganisationer och neddragningar. Förra året innebar dock en vinst på 100 miljoner och ekonomin verkar vara någorlunda stabil. Men det krävs utveckling för att klara uppdraget och den vägen är att göra den digitala utgivningen mera attraktiv så att flera är beredda att betala.

Nils Olauson berättar att det pågår ett arbete för att förbättra koncernens sajter och att man även när pappersupplagan försvinner ska behålla formen i en bläddringsbar e-tidning.

De seniora murvlarna chockades inte av framtidsscenariot och verkade acceptera tidningsläsning i ny form. Så ser det alltså ut. Nils Olauson svarade också på en direkt fråga om Folkbladets framtid att den är osäker, bland annat med hänvisning till förändrade regler för presstöd.