Det var vid årsskiftet 2019-2020 vi uppmärksammades på ett nytt virus av corona-typ. Sedan gick det fort, smittan spred sig och viruset präglade tillvaron för oss alla.

För att få perspektiv på tiden som passerat fick Östergötlands seniora journalister möjlighet att samtala med vårddirektör (och opererande kirurg vissa dagar) Jessica Frisk på Vrinnevisjukhuset i Norrköping 13 september 2022. Hon gav oss en berättelse om en sjukvårdsorganisation som fick ställa om totalt och där det snabbt blev en omfattande brist på det mesta som behövdes för vård och smittskydd. Och det blev en väldig press på personal av alla kategorier. Det blev naturligtvis också ett enormt tryck från medier. Jessica Frisk var där en mycket central person i mediekontakterna tillsammans med länets smittskyddsläkare Britt Åkerlind. Allmänheten sög i sig allt som skrevs. Kunskapen om viruset och dess verkningar var bristfällig i början av pandemin och man fick begränsa tillgängligheten för mediekontakter till någon gång per dag för att hålla sig uppdaterad då även sjukvårdsledningen ställdes inför svårigheter som man inte hade kunskap om eller erfarenhet av. Det blev inte lättare av alla hobbyepidemiologer som spred sina teorier om orsak och verkan.

Och covid 19 är fortfarande en högst närvarande sjukdom. Det finns fortfarande många patienter med den diagnosen på länets sjukhus även om det är få som behöver intensivvård. Till det kommer ökad sjukfrånvaro bland personalen och köer till vård som har fått stå tillbaka.

Staplarna i de grafiska beskrivningarna är inte så höga för närvarande, men de finns.

– Fortsätt vaccinera er för vi vet att vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död, blir Jessica Frisks budskap till murvlarna.