– När politikerna tror att väl förberedda ”oneliners”, ofta framtagna av partistrateger eller konsulter, är den enda vägen att nå framgång hos väljarkåren känns det väldigt obehagligt.

Det säger miljöpartiets exrör Birger Schlaug när han besöker seniorjournalisterna i Norrköping 27 april 2022.

Schlaug var inbjuden som gäst vid årsmötet för att ge sin syn på det politiska läget i landet och världen.

Han var mycket orolig för den bristande förmågan hos världens politiska ledningar att inte se eller inte vilja förstå att jordens ekologiska utrymme plundras av nuvarande generationer.

Han var kritisk till en inrikespolitisk debatt som han menar har blivit allt dummare och råare och som allt för ofta i public service och en del andra medier blir en kort konfrontation mellan politiska motståndare utan möjlighet till att pröva argumenten.

Och han var orolig för en tidningsvärld med allt färre ägare.

Birger Schlaug är i dag inte aktiv i miljöpartiet och uttrycker också kritik mot sitt gamla parti att ideologin glömts bort när partiet varit en del av regeringen.

Han ser dock gärna att partiet blir kvar i riksdagen i höst.

– 4,1 procent vore nog bra för att få partiet att inse att man måste driva sina frågor även om man skulle hamna i regering igen.

Han vill också se ett socialliberalt parti i den politiska sfären samt ett kd med Alf Svensson-värderingar.