Visste du att Östgötatrafikens fordon färdas 9000 mil per dygn? Alltså motsvarande två varv runt jordklotet.

Visste du att det sker på 150 linjer med 2000 hållplatser?

Visste du att all trafik sker fossilfritt?

Det var några av de besked vi fick när Östergötlands seniorjournalister fick rejält fördjupad kunskap om länets kollektivtrafik av Östgötatrafikens vd Sofia Malander 2 mars 2022.

Vi tänker nog sällan på allt som måste klaffa när vi sitter på bussen, tåget eller spårvagnen. Nu fick vi svar på många funderingar kring politiska riktlinjer, svåra upphandlingar med överprövningar (tilldelningsbeslut fattas 18 månader före trafikstart) och nu också kraftigt höjda bränslepriser. Målet att få passagerarna att stå för 50 procent av intäkterna ligger en bra bit bort, inte minst med tanke på pandemieffekterna med kraftigt minskat resande.

Vi fick också bland annat veta att Östgötatrafiken äger 18 pendeltåg; att ett pendeltåg kostar cirka 100 miljoner kronor och har en livslängd på cirka 40 år. Pendeltågen ägs av Östgötatrafiken. 325 bussar, 4 båtar och 350 andra fordon ägs av de företag som bedriver deras trafik och de 25 spårvagnarna ägs av Norrköpings kommun.

Tack för lektionen, säger vi till Sofia Malander.