I Norrköping finns en omfattande privat samling nutidskonst som gjorts tillgänglig för alla genom konstsamlaren Mikael Ståhl. På 1900 kvadratmeter i före detta Nyborgs yllefabrik räcker takhöjden till för gigantiska verk.

2 december 2021 tog Mikael Ståhl emot de östgötska seniorjournalisterna till det som varit hans dröm – Ståhl Collection. Vi fick en beskrivning om bakgrunden till konstintresset och den stora satsningen när Mikael Ståhl bestämde sig för lokalerna.

Konsten är inte alltid lättillgänglig, men med entusiasten Ståhls guidning som gav bakgrund till motiven, berättelser om upphovspersonerna och vägledning för att förstå tekniker som använts blev visningen en konstupplevelse som gav mersmak.