Trots minskande annonsintäkter och fallande upplagor lever papperstidningar vidare.

När Östergötlands seniora journalister mötte NTM-koncernens VD Lina Hedenström i Pressgrannars stora tryckeri i Linköping 10 november kunde vi konstatera att det trots mörka moln finns både hopp och visioner för de lokala dagstidningarnas betydelse för mångfald och demokrati.

Lina Hedenström framhöll fördelen med att vara en stiftelseägd koncern där man inte behöver dela ut vinster utan kan återinvestera i verksamheten. Hon berättade om en verksamhet där det finns en solid kassa, men som måste anpassa sig till verklighetens realiteter. Tidningarnas upplagor har halverats sedan 1990-talet och annonsintäkterna har rasat. Trots detta står den tryckta tidningen för 80 procent av intäkterna. 2019 var brytpunkten när läsarintäkterna blev större än annonsintäkterna. Det är alltså ett svårt läge för lokaltidningarna att säkra utgivningen på lång sikt. För att öka intäkterna har NTM-koncernen breddat verksamheten genom att bli en allt större aktör när det gäller distribution av paket. Det är en marknad som, med Lina Hedenströms ord, har exploderat under senare år med extra skjuts av pandemin och som ger koncernen ett gott tillskott.

Hon framhöll också att det är svårt att rekrytera journalister, vilket är knepigt för ett företag som har till uppgift att värna demokratin med god journalistik.

Vi fick också en inblick i vad ett av Sveriges modernaste tidningstryckerier kan åstadkomma. Pressgrannars VD Peter Ihre visade illustrativt hur antalet tidningstryckerier snabbt har minskat och därmed trycks allt flera titlar på varje tryckeri. Pressgrannar i Linköping trycker många dagstidningar, bland dem NT, Corren, Motala Tidning och Folkbladet plus ett antal ytterligare med utgivning i Södermanland och Småland. Tryckeriet, som har en kapacitet på att trycka 96 sidor tabloid i fyrfärg, invigdes 2011 och är ett av Sveriges allra modernaste. Peter Ihre berättade att man har en god kundtillströmning trots en krympande marknad och räknar också med att det dröjer länge innan papperstidningens tid är förbi. Som avslutning på besöket fick vi se tidningsproduktion i praktiken när man tryckte de två titlarna Kyrkans tidning och Lantbrukets affärstidning ATL.