Det blev givetvis ett visst utrymme också för korv när Jan Scherman kunde visa hur praktiskt det är att lägga senapen under korven. Här tillsammans med hustru Margareta Scherman som varit mycket delaktig i arbetet med boken Den svenska korvresan. I bakgrunden ser vi konstnären Ulf Lundkvist, för oss läsare av Journalisten, välbekant för Assars kommentarer. Foto: Marianne Odelius

– Det behövs bara en enkel majoritet i riksdagen för att strypa public service.

Det var nog många av de seniora journalisterna som lyssnade på Jan Scherman vid träffen på Hemgården i Norrköping 7 oktober 2021 som blev förvånade.

Jan Scherman, tidigare bland annat public service-journalist och senare TV4-VD var inbjuden av seniorjournalisterna i Östergötland för samtal om attackerna/hoten mot public service. Det blev ett välbesökt möte med en allvarlig underton.

Samtalet blev i mycket en tillbakablick på kritik, bland annat för vänstervridning, som pågått i många decennier, men som nu har hamnat i ett skarpare läge.

I dag talar några av riksdagens partier öppet om att public service behöver förändras/bantas.

– Ja, det finns företrädare i riksdagen som förespråkar att en politiskt tillsatt nämnd ska fälla avgörande i publicistiska frågor, berättade Jan Scherman, som är bekymrad över utvecklingen och kan peka på vad som hänt när en politisk linje stryper den journalistiska friheten som i Ungern och Polen.

Vid träffen diskuterades om en ökande ängslighet inom public service som mycket väl kan tolkas som en politisk anpassning.

Public service är en viktig del av vår demokrati. Internationella studier visar att demokratin blir allt svagare globalt. Allt färre länder betraktas som demokratier. I det läget måste vi inse vikten av att skydda public service från klåfingriga politiker, var budskapet från Jan Scherman.

Efter mötet blev det litet lättsammare eftersnack där det bjöds på varm korv med bröd och Jan Scherman fick litet utrymme att prata om sin bok Den svenska korvresan som han skrivit med stor hjälp av hustru Margareta Scherman.

Men eftertanken blev: En riksdagsmajoritet kan med en enda omröstning strypa finansieringen av public service.