Journalisten och historikern Peter Kristensson tog 25 augusti 2021 med oss på en vandring i Norrköpings centrala delar där vi flyttades tillbaka till medeltiden. Trots att det inte finns några synliga tecken kvar ledde han oss till platser för kungsgårdar, kyrkor och kvarnar och delade med sig av sin kunskap om ett Norrköping från 1100-talet till 1500-talet. Vandringen började vid stadens då enda torg, som i dag heter Gamla torget, och avslutades vid Holmentornet. På bilden ser vi Peter Kristensson och ett par seniora medlemmar vid Holmentornet.