Äntligen. Efter åtta månaders avbrott kunde Östergötlands seniora journalister åter träffas 16 juni 2021. Det blev ett avspänt möte i Gubbens trädgård i Norrköping. Förutom uppskjutna årsmötesförhandlingar bjöd Maria Waxegård på en musikfrågesport av otroligt blandad karaktär. Huvuddelen av träffen blev social samvaro där det fanns hur många ämnesområden som helst att dryfta. Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes styrelsen: Tommy Gardebring, ordförande, Per Ek, kassör, Marianne Odelius, sekreterare. Suppleanter: Maria Waxegård, Annemarie Dahlgren och Birgitta Hubinette.