Hotet från angrepp av granbarkborren, minusräntan, frånvaron av kunskap om varför EU bildades och klimatförändringen var de ämnen som Göran Persson fokuserade på när han träffade seniora journalister från Mellansverige 2 oktober 2019.

Det är nog ingen som kan säga annat än att vår tidigare statsminister är en god talare. Ett 50-tal mötesdeltagare från Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötland fick under nästan två timmar ta del av Göran Perssons tankar kring några av vår tids stora frågor. Ett, för många av oss, oväntat ämne var granbarkborrens angrepp på stora skogsarealer. Göran Persson beskrev det som ett stort hot mot skogsägare och industri som är beroende av skogen, och egentligen mot hela landet.

Ett annat ämne var Brexit.

– Vi börjar glömma orsakerna till andra världskriget. Vi börjar glömma varför Kol- och stålunionen bildades. Detta var redan från början ett projekt för fred i Europa. Det är olyckligt att ett så viktigt land som Storbritannien ser ut att lämna EU.

Som ordförande i Swedbank blev det givetvis en resumé över sparbanksrörelsens utveckling från Oppunda sparbank till stora Swedbank och den hårda kritiken under senaste året. Göran Persson var dock mest oroad över minusräntan som ser ut att bita sig fast. För övrigt är han för en EMU-anslutning då en liten valuta som den svenska konan är väldigt känslig för omvärldens förväntningar.

Det blev också en hoppfull utläggning kring klimatfrågan. Efter hård kritik mot personer som angriper Greta Thunberg anlade Göran Persson en hoppfull ansats för möjligheterna att vända utvecklingen utan att behöva ta på tagelskjortan. Alltså; att forskning och ny teknik ska ge verktyg för att klara mänsklighetens svåraste utmaning och att alla måste hjälpas åt.