Den bild man fått genom nyhetsjournalistik och debattartiklar i lokala medier kan justeras en hel del när man möter de direkt berörda. Det märkte vi journalistseniorer i Östergötland när vi fick vandra i Norrköpings centrala delar tillsammans med stadsarkitekt Karin Milles 10 september 2019.

Vi började på Nya torget där Karin Milles (för övrigt väldigt frispråkig) gav beröm till att byggherren Botrygg tagit till sig kommunens synpunkter. Det som i projektets inledning var en huskropp i form av en femvåningslimpa blev i stället varierande höjder och öppna ytor mellan husen.

Karin Milles gav oss också en nyanserad bild kring processen med Ståhls konsthall på Strömsholmen som till viss del kom i konflikt med kommunens planer. Ett projekt som för närvarande vilar i avvaktan på fortsatta samtal utifrån inkomna förslag. Vi fick för övrigt ana taket på Ståhls konsthall som i stället snart öppnar vid gamla yllefabriken.

Vi tittade också på Magnentus tiovåningshus mitt i gamla staden som upprört känslor hos många samt på Lundbergs radda av bostadshus i anslutning till industrilandskapet.

Vi lyssnade, lärde oss att allt inte alltid är som det synes vara och avslutade tvåtimmarsvandringen med en utomhuslunch vid ett av Norrköpings senaste nybyggen som prisats för sin arkitektur men som också har inslag av svartbygge.

Tack Karin Milles