Verksamhetsberättelse 2018-2019 för Östergötlands journalistseniorer Östergötlands journalistseniorer är en klubb i Svenska journalistförbundet. Klubbens verksamhet påbörjades 2016-04-18 vid ett konstituerande möte som leddes av SJF:s dåvarande ordförande Jonas Nordling. Klubben har nu funnits i tre år och detta är dess tredje verksamhetsberättelse. Vi starten var vi ett 70-tal medlemmar. I dag är vi 61. Medlemmar har valt att lämna förbundet med motiveringen att avgiften höjdes kraftigt vid senaste SJF-kongressen. Intresset för våra arrangemang ligger stadigt på mellan 10 och 20 medlemmar.

2018-04-18 Det blev ett vuxet och avspänt politiskt samtal när Östergötlands journalistseniorer mötte ledarskribenterna Widar Andersson, Folkbladet (S) och Hans Stigsson, Norrköpings Tidningar (M) inför 2018 års allmänna val. Visst fanns det tydliga politiska skiljelinjer dem emellan. Men de verkade tämligen överens om att risken med falska nyheter som kan påverka valet är tämligen marginellt och att det behöver byggas en höghastighetsjärnväg i Sverige. De hade svårt att hitta någon lokalpolitisk fråga som skulle kunna vålla politisk strid även om båda såg skolan som ett område där debatten lokalt borde vara mer intensiv. Vi fick också en god inblick i att det är tufft att vara ledarskribent i landsortspressen i dag. Ledarredaktionerna består av en person. Och vi kunde konstatera att både Widar Andersson och Hans Stigsson fyller sina sidor med egna texter.

2018-05-18 Seniorjournalisterna i Östergötland avslutade vårterminen vid Omberg. Det blev en intensiv dag som började med lunch i Stocklycke vandrarhem. Där fick vi stifta bekantskap med natur- och kulturguiden Lars Frölich som ledde oss ut i naturen och gav oss hisnande inblick i Ombergs flora och fauna väl kopplat till historia. Ett par timmar senare besöktes Mariadöttrarna vid Heliga hjärtas kloster. Syster Gertrud gav oss en rejäl inblick i klosterlivet och berättade, till vår tillfredsställelse, att tiden för lunchen var anpassad så att Mariadöttrarna i lugn och ro kunde lyssna på lunchekot. Aktiviteterna avslutades med att vi fick närvara vid den tidiga aftonbönen (vesper).

2018-09-11 En liten höststart utan program på anrika café 12:an i Norrköping.

2018-10-02 Ett tiotal seniorjournalister fick en nyttig genomgång av hur man med enkla medel klarar sig vid en kris av Norrköpings säkerhetschef Richard Tjernström . Norrköpings kommuns säkerhetsberedskap bygger på att det kan dröja upp till tre dygn innan beredskapen fungerar fullt ut och att man därför bör ha en beredskap för att klara den tiden på egen hand. Det handlar om så enkla saker som att se till att man har en radio som fungerar utan el, ett litet lager med mat, ett gasol- eller trangiakök med bränsle, batterilampor, varma kläder och filtar.

2018-11-14 Seniorjournalisterna i Östergötland vände sig till SMHI och professorn i klimatologi, Erik Kjellström, för att uppdatera sig om det senaste inom klimatforskningen. Publiken fick en pedagogisk genomgång av vad som händer med klimatet i framförallt de nordiska länderna. Jordens temperatur stiger med cirka 0,2 grader per årtionde men mera på nordliga och sydliga breddgrader som hos oss, och allra mest i Arktis. Klimatförändringen leder för oss till framförallt mildare vintrar med kortare snösäsong. Men enligt klimatmodellerna får vi också räkna med sjunkande grundvattennivåer trots större nederbördsmängder på grund av ökad avdunstning.

2018-12-11 Det blev en ohållbar situation att stanna kvar i Bangladesh. Att verka för det fria ordet och kvinnors rätt till egna liv innebar hot och trakasserier. Supriti Dhar tvingades lämna sitt hemland. Genom fristadsnätverket Icorn fick Supriti Dhar möjligheten att fortsätta sitt engagemang med Norrköping som bas. Hon berättade för oss om sina 21 år som journalist där hon arbetat för BBC i 19 år och att hon 2013 var med och startade en rörelse för kvinnors rättigheter som inte gillades av regimen. Engagemanget gjorde till slut hennes möjlighet att verka i Bangaldesh omöjligt. Sedan april 2018 är hon Norrköpingsbo och fristadsstipendiet gäller i två år. Supriti Dhar berättade om sin situation på Norrköpings stadsbibliotek. Bibliotekarie Sofia Larsson, som också är Supritis kontaktperson inom fristadsverksamheten, berättade om Icorn.

2019-01-17 Det blev ett lättsamt möte där allvarliga ämnen dryftades när seniorjournalisterna i Östergötland mötte biskop Martin Modéus i biskopsgården i Linköping. Biskop Martin inledde med en pedagogisk genomgång av Svenska kyrkans organisation (kan låta trist, men var faktiskt både underhållande och nyttigt). I den avspända atmosfären blev det bland annat samtal om kyrkans medlemsutveckling, tiggeri, den ibland hårda tonen i det offentliga samtalet, det globala klimatet,kyrkans koppling till vänster och höger i politiken och varför en biskop i Östergötland måste heta Martin (Modéus är Martin nummer tre i rad). Ovanpå detta blev det ”kyrkkaffe” av bästa modell både för troende och tvivlare.

2019-02-09 En god bit in i livet, det hade blivit millennieskifte, mötte konstnären, filmaren, författaren med mera Carl Johan De Geer en reslig svart man i en mataffär. Han heter Sydney Onayemi och kunde berätta att Carl Johans förfader Louis De Geer på 1600-talet ägde en slavstation i Ghana. Insikten ledde bland annat till Carl Johan De Geers utställning ”Släkten och slavarna” som under vintern 2018-2019 visas på Norrköpings konstmuseum. Östergötlands seniora journalister fick en visning av konstnären 9 februari 2019 och därmed ett litet annat perspektiv på den man som alltid hyllats som industrialismens fader, åtminstone i Finspång och Norrköping.

2019-02-27 För inte så länge sedan vägde filmrullarna många kilo och det krävdes mycket arbete för att ladda projektorn. I dag laddas filmerna till biografens maskinrum som en fil från nätet, öppnas med en kod och sedan är det bara att trycka på rätt knappar så strömmar bild och ljud mot besökarna i biosalongen. Östergötlands seniorjournalister fick 27 februari 2019 en titt bakom filmduken vid sitt besök på Norrköpings kommunägda biograf Cnema som tillika är ett utbildningscentrum för barn, ungdomar och filmmakare. Det var Cnemachefen Johan Karlsson som berättade om Cnemaprojektets olika verksamheter och fick svara på frågor från frågvisa murvlar; som att man fastställer filmutbudet fyra veckor i förväg, att biopubliken till stor del är mogna människor (typ seniorjournalister), att operan Carmen alltid drar fulla salonger och att man ännu inte visar föreställningar från nationalscenen Dramaten. (Bra förslag tyckte Johan).

2019-03-25 En knapp vecka innan det var dags för allsvensk premiär träffade Östergötlands journalistseniorer IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson på hemmaarenan Östgötaporten. Det hela blev tack vare Jens något mera än det som vi brukar kalla fotbollssnack. I stället för teknik och träning blev det ett samtal om ansvar och hantering av lag och individer mera ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Det blev också en del ekonomisnack som handlade och spelarförsäljningar och spelarköp i transferfönstren. Träffen avslutades med 90 minuter fotboll där IFK hade generalrepetition inför den allsvenska starten mot det norska topplaget Rosenborg.

2019-03-28 Seniorerna bjöds in till generalrepetition på Östgötateaterns föreställning av musikalen Rocky Horror Show.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex möten, 9/5, 28/8, 16/10, 20/11, 22/1 och 6/3.

Styrelsen för Östergötlands seniorjournalister i april 2019 Tommy Gardebring, Per Ek och Marianne Odelius Suppleanter: Maria Waxegård, Anne Marie Dahlgren och Birgitta Hybinette