Seniorjournalisterna i Östergötland vände sig till SMHI och professorn i klimatologi, Erik Kjellström, för att uppdatera sig om det senaste inom klimatforskningen. Publiken fick en pedagogisk genomgång av vad som händer med klimatet i framförallt de nordiska länderna. Jordens temperatur stiger med cirka 0,2 grader per årtionde men mera på nordliga och sydliga breddgrader som hos oss, och allra mest i Arktis. Klimatförändringen leder för oss till framförallt mildare vintrar med kortare snösäsong. Men enligt klimatmodellerna får vi också räkna med sjunkande grundvattennivåer trots större nederbördsmängder på grund av ökad avdunstning. Mötet hölls 14 mars 2018 i SMHI:s hörsal.