Det blev en ohållbar situation att stanna kvar i Bangladesh. Att verka för det fria ordet och kvinnors rätt till egna liv innebar hot och trakasserier. Supriti Dhar tvingades lämna sitt hemland. Genom fristadsnätverket Icorn fick Supriti Dhar möjligheten att fortsätta sitt engagemang med Norrköping som bas. Hon berättade för oss om sina 21 år som journalist där hon arbetat för BBC i 19 år och att hon 2013 var med och startade en rörelse för kvinnors rättigheter som inte gillades av regimen. Engagemanget gjorde till slut hennes möjlighet att verka i Bangaldesh omöjligt. Sedan april 2018 är hon Norrköpingsbo och fristadsstipendiet gäller i två år. Supriti Dhar berättade om sin situation för Östergötlands seniorjournalister 11 december på Norrköpings stadsbibliotek. Bibliotekarie Sofia Larsson, som också är Supritis kontaktperson inom fristadsverksamheten, berättade om Icorn.