Ett tiotal seniorjournalister fick en nyttig genomgång av hur man med enkla medel klarar sig vid en kris av Norrköpings säkerhetschef Richard Tjernström 2 oktober 2018. Norrköpings kommuns säkerhetsberedskap bygger på att det kan dröja upp till tre dygn innan beredskapen fungerar fullt ut och att man därför bör ha en beredskap för att klara den tiden på egen hand. Det handlar om så enkla saker som att se till att man har en radio som fungerar utan el, ett litet lager med mat, ett gasol- eller trangiakök med bränsle, batterilampor, varma kläder och filtar.