Det blev ett vuxet och avspänt  politiskt samtal när Östergötlands journalistseniorer mötte ledarskribenterna Widar Andersson, Folkbladet (S) och Hans Stigsson, Norrköpings Tidningar (M) 18 april inför 2018 års allmänna val. Visst fanns det tydliga politiska skiljelinjer dem emellan. Men de verkade tämligen överens om att risken med falska nyheter som kan påverka valet är tämligen marginellt och att det behöver byggas en höghastighetsjärnväg i Sverige. De hade svårt att hitta någon lokalpolitisk fråga som skulle kunna vålla politisk strid även om båda såg skolan som ett område där debatten lokalt borde vara mer intensiv. Vi fick också en god inblick i att det är tufft att vara ledarskribent i landsortspressen i dag. Ledarredaktionerna består av en person. Och vi kunde konstatera att både Widar Andersson och Hans Stigsson fyller sina sidor med egna texter.