Saab har så pass många beställningar i sin nuvarande orderportfölj (orderstocken är värd ca 100 miljarder kronor) att det krävs åtta år för att hinna leverera. Och det handlar inte bara om Gripen utan också om fartyg, ubåtar, flygplansdelar och tekniska system.

Östergötlands seniorjournalister fick en grundlig genomlysning av Saabs hälsotillstånd 13 februari 2018 av Jan Germundsson från Saab Aerotech.

Ambitionen med besöket vara att få veta vad 6000 anställda och ett tusental konsulter har för sig på Saab i Linköping.

Och vi fick ökad kunskap om en verksamhet som startade med fokus på flygplanstillverkning 1937 efter ett samtal mellan Per-Albin Hansson och Marcus Wallenberg. Och vi fick veta att Saab i dag har totalt 15500 anställda.

Jan Germundsson berättade målande om det förarlösa flygplanet Neuron som redan finns, ubåtstillverkning i Karlskrona och en provflygning där Gripen tankats med 100 procent biobränsle. Och vi fick veta mera om Saabs förhoppning att utveckla sitt samarbete med Boeing när det gäller utbildningsflygplanet TX. Det avgörs vid kommande halvårsskifte.

När det gäller framtiden för Saab är det A och O att hitta kompetenta medarbetare och då gäller det att fånga upp unga i ganska tidig ålder, sade Jan Germundsson. I det sammanhanget underströk han att jämställdhet är avgörande för framgång och att Saab är en bit på väg.

– 30 procent i ledande befattningar är i dag kvinnor, men där tror jag att vi snart blir omsprungna av Indien, sa Jan Germundsson.

Tack för lektionen, Jan Germundsson och Evorna Quist och Hetting som gjorde besöket möjligt.