Fram till den 18 mars pågår en för oss gamla murvlar angelägen fotoutställning på Arbetets
museum. Det är 15 av DN:s fotografer som visar exempel på visuell journalistik där allt från små
vardagliga iakttagelser till de stora världshändelserna får plats.
I samband med invigningen 1 februari 2018 passade vi SJF-seniorer på att träffa DN:s redaktionschef
Caspar Opitz under en timme. Caspar, som ursprungligen kommer från Linköping, berättade om
DNs framgångssaga under senare år tvärt emot trenden i övriga medie-Sverige.
Receptet är kvalitet. Trots att tidningen förlorat en miljard i annonsintäkter sedan sekelskiftet ökar
man intäkterna och behåller sina läsare, antingen i papperstidningen eller e-tidningen.
Istället för att spara sig ur de dåliga tiderna, valde man att satsa på kvalitetsjournalistik, rekrytera
Sveriges vassaste pennor, behålla alla sina fotografer och ta ordentligt betalt för produkten. Att
prenumerera på DN kostar idag 10 000 kronor per år för en skåning till exempel. Och hittills håller
satsningen.
DN har också rekryterat stringers runt om i landet som på frilansbasis ska rapportera om större
händelser utanför Stockholm. Projektet har inletts men Caspar Opitz avslöjade att man haft problem
att hitta någon som är villig att ta på sig uppdraget just i Östergötland till exempel.
Efter mötet fick de kring 15 närvarande seniorerna en guidad tur på utställningen av de DNfotografer
som var på plats för invigningen.