Norrköpings hamns marknadschef Ola Hjärtström

Östergötlands journalistseniorer inledde höstsäsongen med ett besök i Norrköpings hamn en härlig sensommardag. För att understryka hamnens betydelse är adressen Oceangatan. Marknadschef Ola Hjärtström gjorde en folkbildande insats med att berätta om en verksamhet som är avgörande för många stora företag i regionen. Norrköpings hamn är nu inne i en omfattande modernisering där hamnanläggningar nära stadskärnan avvecklas och en koncentration sker till Händelö där kajerna ska förlängas med 600 meter och första spadtaget för en ny elektrifierad järnväg från hamnen till stambanan beräknas kunna tas under hösten.