De östgötska seniorernas vårutflykt gick till Södertälje där det bjöds på inlandssjöfart och journalisthistoria.

I Södertälje finns Nordens största sluss, invigd 1924. Mycket av slusskonstruktionen finns kvar i originalskick, men om ett par år ersätts den av en ny och större sluss som konstrueras för förväntade klimatförändringar. Bland annat blir det en ny typ av ”slussluckor” som kan anpassas till om det är Mälaren eller Saltsjön som har högst vattenstånd. Seniorerna fick en ypperlig guidning i det tekniskt komplicerade ämnet av Peter Jonsson, projektledare för Mälarprojektet. Han berättade på ett begripligt sätt om komplicerade arbeten där den nya slussbassängen byggs vd sidan av nuvarande sluss för att sjötrafiken ska kunna fortgå med få avbrott under hela byggtiden. I projektet ingår också breddning av kanalen och muddring i Mälaren för att kunna öka lastkapaciteten till i första hand hamnarna i Västerås och Köping. Senhösten 2019 ska den nya slussen invigas.

Ami Lönnroth berättar om Wendela Hebbes fascinerande historia.

Eftermiddagen tillbringades i Wendelahuset mitt i centrala Södertälje tillsammans med ordföranden i Wendelas vänner, Ami Lönnroth, före detta journalist känd från Svenska Dagbladets Idag-sida. Hon berättade i första hand om Sveriges första anställda kvinnliga journalist, Wendela Hebbe, som redan på 1840-talet skrev socialreportage i Lars Johan Hiertas Aftonbladet. Men huset innehåller så mycket mer än hennes historia. Wendelas begåvade dotter, Signe, som blev operasångerska och Sveriges första teaterpedagog, har fått ett eget rum, liksom sondottern Mollie Faustman, konstnär och författare verksam från 20-talet och framåt. Själva huset bär på en egen historia. Det var en gång i tiden Wendelas sommarstuga, men låg då i Snäckviken vid Mälaren. När Astra behövde tomten skulle huset rivas, men en grupp kvinnor i Södertälje lyckades rädda det så tillvida att det nedmonterades antikvariskt och lades i malpåse i väntan på att pengar skulle finnas för att bygga upp det på en ny plats. Och det lyckades Wendela Hebbes vänner med så småningom och huset restes på nytt på sin nuvarande plats mitt i Södertälje som ett beredskapsarbete.