Då var det dags att ses igen. 

Nästa möte med Seniorjournalisterna blir hos Marika Markovits, Linköpings stifts första kvinnliga biskop.

Redan nu har hon profilerat sig i debatten – senast om kyrktaken som riskerar ruttna om inte staten höjer ersättningen.  

Hennes valspråk ä: Fatta mod, ge världen liv, och därför är miljö, fred och interreligiös dialog särskilt viktiga. 

Marika Markovits vigdes till sitt nya ämbete för drygt ett år sedan.

Måndagen 22 april 2024 kl 14.00 – 16.00.
Biskopsgården i Linköping, Ågatan 63. Precis bredvid Domkyrkan.

Seniorjournalisterna hälsas välkomna på eftermiddagskaffe för att möta nya biskopen Marika.

Vänligen uppge ev. födoämnesallergier.
Anmälan senast 15 april till rosmari.v.karlsson@gmail.com

Välkomna

Styrelsen