Framtidslösningen stavas ePlants

Hur gör man för att föra in elektronik i en levande växt? Experimentet har lett till en världsnyhet och nu växer ”växthuset” på Campus Norrköping. I framtiden hoppas forskarna få växter att fungera som batterier. Doktoranden Daniela Parker visade det världsledande men tämligen anonyma laboratoriet – mitt i Norrköping – där hon bland tomatplantor och bönor lyckas utvinna elektricitet ur växternas rötter. Träd som popplar används också för att undersöka deras ”laddbarhet” och ger goda resultat. Med hjälp av en jonpump, som utvecklats vid laboratoriet för organisk elektronik, laddas rötterna med joner så att plantan kan lagra energi. Man har också utvecklat en elektronisk apparatur som kan känna av molekyler i växten. På så sätt kan man undersöka hur växter upplever stress, till följd av klimatförändringarna. Forskningsarbetet, under ledning av forskningsledaren Eleni Stavrinidou, utvecklas stadigt men takten bestäms av att materialet är organiskt och levande. Den stora gruppen av seniorjournalister fick 22/11 2022 en spännande inblick i detta nyskapande arbete, som för närvarande sysselsätter sju forskare, alla med skiftande specialistkompetens från många delar av världen.