Pressombudsmannen blir Medieombudsmannen och Pressens opinionsnämnd (PoN) blir Mediernas etiknämnd (MEN). Vid årsskiftet sker förändringen då även public service och TV4 ingår i det pressetiska system som grundades för över 100 år sedan, 1916.

Det var PO själv, Ola Sigvardsson, som berättade för Östergötlands seniorjournalister om sin breddade uppgift vid en träff på Corren i Linköping 4 december 2019. Det var för övrigt första gången seniorerna samarrangerade med publicistklubben i Östergötland.

Närvarande journalister, både aktiva och mer seniora, fick en nyttig uppdatering av de grundprinciper som styr överväganden om vem som bedöms som offentlig person och vad som bör/ska styra namngivning.

Ola Sigvardsson exemplifierade med namnpubliceringen av brottsmisstänkt och numera häktad kommunstyrelsepolitiker i Östergötland och med exempel från kändisvärlden och anonyma näthatare vilka avväganden som görs.

Kort sammanfattat: När det gäller offentliga personer ska man skilja mellan samhällsbärare och underhållare. När det gäller namngivning sker avvägning efter hur allvarlig händelsen är, hur starka beläggen är och den berördes roll.