Biskop Marika Markovits är tydlig i sin uppfattning om
klimathotet. Hon deltog i klimattoppmötet i Dubai och anser
att vi inte kan leva över klimatresurserna. Som dykare i bland
annat Röda havet kommer hon naturen nära och då föds en
otrolig ödmjukhet;
Detta avslöjade hon i sitt öppenhjärtiga rundabordssamtal
med Östergötlands journalistseniorer den 22 april. Under sitt
första år som stiftets första kvinnliga biskop har hon öppet
kritiserat att stiftets kyrkor riskerar att förstöras om man inte
får mer pengar till underhållet, och flera åtgärder måste nu
skjutas på framtiden. Med en farfar som var arkeolog och
med rötter i Tjeckien intresserar hon sig gärna för
byggnadsvård men också interreligiös dialog.
-Min gudstro säger mig att vi alla hör samman, förklarade
hon. Uppdraget att verka för det goda finns i alla religioner.
Men religionen har gjorts till en intellektuell övertygelse.
Sedan Svenska kyrkan skiljdes från staten har den gått från en
självklarhet till något man väljer. Individualismen är en
återvändsgränd.
Med sin ovanliga erfarenhet av stadsmissionens arbete
underströk hon att man måste jobba med basbehoven här
och nu och en rimlig grundstandard. Bostadssegregationen
leder till skolsegregation och hon är djupt oroad över
utvecklingen.
Andelen konfirmander har ökat med 40 procent i stiftet
genom pastorala satsningar men traditionen bland 15-
åringarna att låta sig konfirmeras är bruten.
-Kyrkan står ensam kvar, skolor och familjer måste arbeta
mer tillsammans för att stå på en kristen humanistisk grund,
underströk Marika Markovits under det uppskattade mötet i
Biskopsgården i Linköping.