Det blev hiskeliga perspektiv när Östergötlands seniora journalister besökte Visualiseringscenter C i Norrköping 27 februari 2020. Vår ciceron Lisa Johansson tog oss först med ut i rymden och ner på planeten Mars yta för att sedan låta oss detaljstudera skadorna på ett trafikoffer. Vi fick också följa med in i en 2300 år gammal man som är mumifierad och in i människohjärnan. Lisa Johansson berättade om hur man med magnetkamerans utveckling får fram detaljrika bilder som i första hand används för att ställa diagnoser och fastställa dödsorsaker. Men det blir också bilder som i stor omfattning använd som undervisningsunderlag. Vi lät oss imponeras av en teknisk utveckling som ger möjligheter som vi inte kunnat föreställa oss.

Guidningen in i de visuella världarna avslutades med en god lunch, som inte var visuell.