För inte så länge sedan vägde filmrullarna många kilo och det krävdes mycket arbete för att ladda projektorn. I dag laddas filmerna till biografens maskinrum som en fil från nätet, öppnas med en kod och sedan är det bara att trycka på rätt knappar så strömmar bild och ljud i  mot besökarna i biosalongen. Östergötlands seniorjournalister fick 27 februari 2019 en titt bakom filmduken vid sitt besök på Norrköpings kommunägda biograf Cnema som tillika är ett utbildningscentrum för barn, ungdomar och filmmakare.

Det var Cnemachefen Johan Karlsson som berättade om Cnemaprojektets olika verksamheter och fick svara på frågor från frågvisa murvlar; som att man fastställer filmutbudet fyra veckor i förväg, att biopubliken till stor del är mogna människor (typ seniorjournalister), att operan Carmen alltid drar fulla salonger och att man ännu inte visar föreställningar från nationalscenen Dramaten. (Bra förslag tyckte Johan).