Två timmar med tre toppolitiker utan politisk retorik. Så blev det när Östergötlands seniora journalister samtalade med Sara Skyttedal (KD), Sophia Jarl (M) och Lars Stjernkvist (S) under torsdagsförmiddagen (9 mars 2017) om att vara politiker respektive journalist i ett förändrat medielandskap. Trots en viss oro för det offentliga samtalet och demokratin från både seniora murvlar (sämre resurser för granskande journalistik) och aktiva politiker (utsatta positioner) så kunde samtalet summeras någorlunda optimistiskt. Förnuft och seriöst engagemang är starkare än dumhet. Tack Sara, Sophia och Lasse för att ni ville delta i ett samtal som är mycket angeläget.