7 oktober: Attackerna mot public service

Under senare år har debatten kring radio och tv i allmänhetens tjänst blossat upp och ibland blivit riktigt hätsk. Några politiska partier och ungdomsförbund menar att public service har för brett utbud av nöje och trams och borde fokusera på ett smalare och seriösare utbud. Från andra håll anklagas public service för vänstervridning. Nu får seniorjournalisterna möjlighet att samtala med ett riktigt proffs på både public service och kommersiell tv när Jan Scherman, erfaren SVT-journalist och också mångårig VD för TV4 gästar oss.

När: Torsdag 7 oktober klockan 14.00

Var: Hemgården, Saltängsgatan 7 i Norrköping, lokal Första kammaren.

10 november: NTM-koncernen och papperstidningen

NTM-koncernens nya VD Lina Hedenström berättar om strategin för att klara tidningsutgivning i en tid när man måste lita mera till läsarintäkter än annonsintäkter och samtidigt ha en god publicistisk kvalitet. Och vi är naturligtvis intresserade av papperstidningens ställning i dag och framöver. Därför förlägger vi mötet till regionens största tidningstryckeri, Pressgrannar, där vi också får träffa tryckeriets chef Peter Ihre. För oss som saknar ljudet från en rotationspress och doften av trycksvärta blir det en höjdpunkt.

När: Onsdag 10 november klockan 09.00. (Obs tiden)

Var: Pressgrannars tryckeri, Fångögatan 11, Linköping