Vårprogrammet fick avbrytas i mars då Folkhälsomyndigheten kom med sina rekommendationer kring den pågående pandemin. Vi hoppas kunna köra igång programverksamheten till hösten igen. I väntan på det kan du läsa vad vi har haft för oss tidigare under rubriken Referat.