Östergötlands journalistseniorer är en klubb i Svenska journalistförbundet. Klubbens verksamhet
påbörjades officiellt 2016-04-18 vid ett konstituerande möte som leddes av SJF:s ordförande Jonas
Nordling. Klubbens bildande var en följd av ett tidigare möte på Konditori Broadway i Norrköping
2016-01-26 dit tänkbara intresserade bjöds in och där seniordistriktets ordförande Östen Johansson
berättade om en verksamhet under uppbyggnad.
Aktiviteter under verksamhetsåret
2016-04-18 träffades vi på Vetekornets café i Norrköping där SJF:s ordförande Jonas Nordling
berättade om Journalistförbundets arbete i en tid där journalisterna har en besvärlig arbetsmarknad
när annonspengarna till stor del har flyttats från tidningarna till andra plattformar och där de
traditionella mediehusen rationaliserar och letar efter andra intäktskällor. Jonas valdes också till
ordförande för den formella delen där klubben bildades.
2016-06-01 besökte vi Tåkerns fågelstation. Vår medlem Christer Elderud var vår ciceron och
visade praktiskt hur det går till att ringmärka fåglar.
2016-10-12 träffades vi på Flygvapenmuseum i Linköping. Där fick vi en guidad tur med nedslag
bland stridsflygplan från olika tidsepoker. Huvudnumret blev signalspaningsplanet DC 3:an som
försvann i havet 1951, som bärgades 2004 och numera har en egen avdelning på museet.
2016-11-10 var ämnet lokaljournalistiken i Östergötland. Mötet hölls i Norrköpings Tidningars
mediecenter där Östgötamedias publisher Anna Lindberg och lokalradiochef Sofie Lycksell
berättade om tidningarnas och public service resurser och möjligheter att bevaka länets kommuner
och fick svara på många frågor från de seniora journalisterna.
2016-12-14 ägnades åt språket i public service. Vår gäst var Lotta Ederth, språkvårdare inom SR,
Svt och UR. Hon berättade om hur språkvården inom koncernen går till och illustrerade med många
exempel sådant som blir föremål för extra aktivitet för språkvårdarna.
2017-01-06 var vi inbjudna till Östgötateatern i Norrköping för att vara publik vid
generalrepetitionen av Molières Misantropen.
2017-01-17 stod klimatfrågan på dagordningen. Inbjuden föreläsare var professor Sten Bergström,
nyligen pensionerad från SMHI. Han visade resultaten från de färskaste forskningsresultaten och
lade stor vikt vid hur viktigt det är att få in klimatfrågan i samhällsplaneringen.
2017-02-16 blev det en informell fikaträff på Café 12:an i Norrköping där det inte fanns något
program utan utrymme för fria samtal om allt möjligt. Men givetvis blev det en hel del snack om
journalistik.
2017-03-09 samlades vi i Norrköpings rådhus för att diskutera hur kommunikationen mellan
politiker och väljare påverkas i en tid med åtdragna svångremmar i tidningsvärlden och där politiker
får utstå obehagligheter i kommentarsfälten. Laguppställningen på politikersidan blev stark, eller
vad sägs om Norrköpingsråden Lars Stjernkvist (S) och Sophia Jarl (M) samt nya Linköpingsrådet
Sara Skyttedal (KD). Det blev två timmars intensivt samtal där vi knappt kunde märka någon form
av partipolitisk agitation.
2017-04-06 upprepades den informella fikaträffen på Café 12:an.
Under verksamhetsperioden har styrelsen haft fem möten, 2016-08-25, 2016-10-18, 2016-11-24,
2017-01-10 och 2017-03-13.
Företrädare för styrelsen har deltagit vid seniordistriktets årsmöte 2016-05-18, styrelsekonferens i
Jönköping 2016-11-09 och vid hemsideskurs i Stockholm 2017-02-06.
Styrelsen för Östergötlands seniorjournalister i april 2017
Tommy Gardebring
Per Ek
Marianne Odelius
Suppleanter
Dick Kjedemar
Anne Marie Dahlgren